Etämyyntiehdot

Ranuan Tarvikekeskus Oy
Etämyynnin ehdot
 
•       Etämyynnillä tarkoitetaan kaupankäyntiä, jossa kauppa tehdään kokonaan verkkopalvelussa tai muun etäviestimen, esimerkiksi puhelimen tai sähköpostin välityksellä. Etämyynnin ehdot eivät täyty, jos ostaja on ennakkoon tutustunut ajoneuvoon myyjäliikkeessä. Huutokauppa ei kuitenkaan ole etämyyntiä.
•       Palautusoikeus koskee yksityiskäyttöön hankittua, käteisellä tai osamaksulla ostettua ajoneuvoa. Palautusoikeus ei koske ammatti- tai kilpailukäytössä ollutta tai jälleenmyyntitarkoitukseen hankittua autoa.
•       Kuluttajalla on oikeus peruuttaa kauppa 14 vuorokauden kuluessa ostetun ajoneuvon tai tuotteen vastaanottamisesta. Jos ostaja haluaa peruuttaa kaupan, hänen on ilmoitettava kaupan peruuttamisesta ajoneuvon myyneeseen toimipisteeseen. Asiakkaan tulee lähettää kirjallinen ilmoitus peruuttamisesta viimeistään 14 päivän kuluttua tilauksen vastaanottamisesta kirjallisesti. Ilmoituksessa tulee yksilöidä asiakkaan nimi, ajoneuvon tiedot (merkki, malli ja rekisterinumero), tilaus- ja toimituspäivämäärä, toimipiste ja asiakkaan tilinumero IBAN-muodossa. Mikäli tilausta ei ole vielä ehditty toimittaa ja asiakas haluaa peruuttaa tilauksensa ennen toimitusta, hänen tulee ottaa viipymättä yhteyttä myyjään.
•       Mikäli peruutusajan viimeinen päivä osuu lauantaille tai pyhäpäivälle, asiakkaalla on oikeus tehdä ilmoitus vielä ensimmäisenä arkipäivänä kyseisen päivän jälkeen (KSL 12 luvun 1 e §). Mikäli asiakas ei ilmoita peruuttamisesta myyjälle 14 päivän määräajan kuluessa, asiakas menettää peruuttamisoikeutensa. Peruuttamisoikeutensa käyttämiseksi asiakkaan tulee toimia näissä ehdoissa yksilöidyllä tavalla.
•       Jos asiakas peruuttaa etämyyntisopimuksen, hänen on palautettava vastaanottamansa tavara viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä (KSL 6 luvun 17 §). Ostajan tulee palauttaa ajoneuvo siihen toimipisteeseen, joka on ajoneuvon asiakkaalle myynyt.
•       Palautettavan tuote tulee olla teknisesti ja muutoin samassa kunnossa kuin se oli asiakkaalle luovutettaessa.
•       Mahdolliset pesu- ym. puhdistuskustannukset vähennetään palautettavasta summasta.
•       Tuotteen mukana tulee olla kaikki asiakirjat, vakiovarusteet sekä kauppahintaan kuuluneet lisävarusteet ja avaimet.
•       Myyjä tarkistaa yhdessä asiakkaan kanssa, että tuote täyttää edellä mainitut palautuksen ehdot.
•       Ostajalle ei palauteta tuotteen tai tuotteen siirto-, kuljetus-, toimitus- tai muita kuluja (KSL 6 luvun 17 §).
•       Jos tuote ei ole samassa kunnossa kuin kaupantekohetkellä ja/tai kaikkia asiakirjoja, varusteita ja avaimia ei palauteta, palautettavasta kauppasummasta vähennetään ajoneuvon tai tuotteen arvon alenemista vastaava summa ja puuttuvista asiakirjoista ja avaimista mahdollisesti koituvat kulut.
•       Jos ajoneuvo tai tuote on otettu käyttöön, on ostajalla velvollisuus korvata peruuttamistilanteessa ajoneuvon tai tuotteen arvonalennus.
•       Myyjä palauttaa tuotteen kauppahinnan vähennettynä toimituskuluilla. Mikäli laitteella on osamaksurahoitus, vähennetään palautettavasta summasta mahdollisesti jäljellä oleva luotto (maksetaan rahoitusyhtiölle) sekä siihen liittyvät rahoituskustannukset (korko, perustamiskulut jne.).
•       Palautussumma maksetaan asiakkaan ilmoittamalle tilille neljäntoista (14) vuorokauden sisällä ajoneuvon palautuksesta.
•       Jos myyjä huomaa ostajan palauttamassa ajoneuvossa tai tuotteessa puutteita myöhemmin, jotka ovat syntyneet ajoneuvon tai tuotteen ollessa ostajan hallussa, on myyjällä oikeus hakea tuotteen palauttaneelta ostajalta takaisin ajoneuvon tai tuotteen arvon alenemista vastaava summa.